Урбаністичний форум 2022

Київський національний університет будівництва і архітектури

28 квітня, 11:00 | April 28, 11:00 Kyiv time (GMT +2) 

Відкриття конференції -- 28 квітня 0 11:00 за київським часом (GMT +2)

Opening Ceremony -- April 28, 11:00 Kyiv time (GMT +2)

Конференція «Будівельне право: публічно-приватне партнерство в процесі відновлення України»

"Construction law: public-private partnership in the process of restoration of Ukraine" 

05 травня, 10:00 | May 05, 10:00 Kyiv time (GMT +2) 

Конференція «Просторове планування: Європейський образ післявоєнної України та інструменти її відновлення» 

Conference "Spatial planning: European image of post-war Ukraine and tools for its recovery"

Мета узагальнення досвіду з розробки та реалізації регіональної політики та політики просторового планування, управління містом та регіоном, з розробки планів інтегрованого розвитку територій, правового регулювання містобудування та містопланування.

 

 

Організатори

 

 

Міжнародний програмний комітет

КУЛІКОВ П.М.

д.е.н., проф., ректор КНУБА (голова)

СОБЧУК Г.

д.т.н., проф., директор Представництва ПАН в Києві

НЕГОДА В.А.

Заступник міністра розвитку громад та територій України

КЛОЧКО А.А.

Голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

МЬОЛЛЕР П.

член правління, Директор, Фонд Ебергарда Шьока (Німеччина)

ВАЙЗЕ Т.

віце-президент Фонду підтримки будівельної галузі (ФРН)

АНДРЕЄВ С.О. 

дд.н.держ.упр., проф., КНУБА

АПОСТОЛОВА-СОССА Л.О.

к.т.н., доц., КНУБА

БАТАНОВ О.В.

д.ю.н., проф., Інститут держави і права ім. В.М. Корецького

БЕЗКЛУБИЙ І.А. 

д.ю.н., проф., КНУ імені Тараса Шевченка 

ГАРАН О.В.

д.ю.н., доц., ОНУ ім. І.І. Мечникова 

ГОЛОВАТИЙ М.Ф.

д.п.н., проф., МАУП

ДЕРЕВІНСЬКИЙ В.Ф.

д.і.н., проф., КНУБА

ДЬОМІН М.М.

д.арх., проф., КНУБА

ІВАШКО Ю.В.

д.арх., проф., КНУБА

ЙЕЛДА АЙДИН ТЮРК  

PhD, доц., Караденізський технічний університет (Туреччина)


КАРПУНЦОВ В.В. 

д.ю.н., проф., КНУБА


КОБИЛАРЧИК Ю.

д.арх, проф., Краківська політехніка (Польща)

КОЗЛОВСЬКІ Т.

д.арх, проф., Краківська політехніка (Польща)


КОСТИЦЬКИЙ В.В.

д.ю.н., проф., Заслужений юрист України, академік Національної академії правових наук 

КРЕСІНА І.О.

д.п.н., проф., член-кореспондент Національної академії правових наук України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького

КРУПА М. 

д.арх, проф., Краківська політехніка (Польща)

КУЗНІЕРЗ-КРУПА Д.

д.арх, проф., Краківська політехніка (Польща)

МАЛИНОВСЬКИЙ В.Я.

д.п.н., проф., Луцький національний технічний університет 

МАЛКЕВИЧ А.

д.п.н., проф. (Польща)


МАМЕДОВ А.М.

к.т.н., доц., КНУБА

МАМОНТОВ І.О.

Заслужений юрист України, к.ю.н., доц., КНУБА

МАРЧЕНКО М.В. 

к.ю.н., Фонд інноваційного розвитку української науки

НОНЯК М.В. 

к.е.н., Інститут держави і права ім. В.М. Корецького

ОНІЩЕНКО Н.М. 

д.ю.н., проф., академік Національної Акдемії правових наук, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького 

ПЕРЕГУДА Є.В.

д.п.н., проф., КНУБА

РЕЗНІКОВА В.В. 

д.ю.н, проф., КНУ імені Тараса Шевченка


СЕРДЮК Н.А.

д.ю.н., проф., КНУБА

СКРИПНЮК О.В. 

д.ю.н., проф., академік Національної Акдемії правових наук, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького

СУХОДОЛЬСЬКА А.А. 

к.ю.н., доц., КНУБА, Асоціація українських правників 

ТІМОХІН В.О. 

д.арх, проф., КНУБА

ТОМЕНКО М.В. 

д.п.н., проф., КНУБА

ТУРСУНОВ О.Б. 

д.т.н., проф., Ташкентський інститут інженерів іригації та механізації сільського господарства (Узбекистан)

ФАРЕНЮК Є.Г. 

к.т.н., директор Фонду енергоефективності 

ХАЛАБУДЕНКО О.А. 

к.ю.н., доц., КНУБА


ХАРИТОНОВ Є.О.

д.ю.н., проф., НУ «Одеська юридична академія», член-кор. НАПрН України, Заслужений діяч науки і техніки України

ЧЕРНИШЕВ Д.О. 

д.т.н., проф., КНУБА

ШЕПЕЛЬ Т.П. 

голова Третейської палати України

ЯКОВЛЕВ Д.В. 

д.п.н., проф., НУ «Одеська юридична академія»

 

Місце проведення

Київський національний університет будівництва і архітектури

Факультет урбаністики та просторового планування

Кафедра політичних наук і права
Кафедра міського господарства
Кафедра міського будівництва

Повітрофлотський проспект 31, Київ 03037, Україна

Координати оргкомітету:

Тел. +380 (44) 241-5566

Єгоров Владислав Володимирович (+380 66 360 67 42)
Биваліна Марія В'ячеславівна (+380 95 501 01 60)

forum@mistobuduvannya.org

http://forum.mistobuduvannya.org

 

 

Партнери