Час проведення: 9-10 грудня 2021 року

Урбаністичний форум 2021

Київський національний університет будівництва і архітектури

Відкриття конференції -- 9 грудня 0 10:00 за київським часом (GMT +2)

Opening Ceremony -- December 9, 10:00 Kyiv time (GMT +2)

Конференція «Просторове планування: містопланування, архітектура, політичні та соціокультурні засади»

Conference "Spatial planning: urban planning, architecture, political and socio-cultural principles"

Конференція «Будівельне право: теорія та практика містопланування та містобудування»

"Construction Law: Theory and Practice of Urban Planning and Urban design"

Мета – узагальнення досвіду з розробки та реалізації регіональної політики та політики просторового планування, управління містом, з розробки планів інтегрованого розвитку територій, правового регулювання містобудування та містопланування, формування інноваційної моделі підготовки юристів та політологів у сфері містопланування та будівельної діяльності

Організатори

  • Міністерство освіти і науки України

  • Київський національний університет будівництва і архітектури

  • Міністерство розвитку громад та територій України

  • Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради України

  • Представництво Польської академії наук в Києві

  • Фонд Ебергарда Шьока (Німеччина)

  • Фонд підтримки будівельної галузі (Німеччина)

  • Краківський політехнічний університет (Польща)

  • Караденізський технічний університет (Туреччина)

  • Ташкентський інститут інженерів іригації та механізації сільського господарства (Узбекистан)

Міжнародний програмний комітет

КУЛІКОВ П.М.

д.е.н., проф., ректор КНУБА (голова)

СОБЧУК Г.

д.т.н., проф., директор Представництва ПАН в Києві

НЕГОДА В.А.

Заступник міністра розвитку громад та територій України

КЛОЧКО А.А.

Голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

КОПИЛЕНКО О.Л.

д.ю.н., проф., член-кор. НАН України, академік Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України, народний депутат України

МЬОЛЛЕР П.

член правління, Директор, Фонд Ебергарда Шьока (Німеччина)

ВАЙЗЕ Т.

віце-президент Фонду підтримки будівельної галузі (ФРН)

ГАРАН О.В.

Голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

ГОЛОВАТИЙ М.Ф.

д.п.н., проф., МАУП

ДЕРЕВІНСЬКИЙ В.Ф.

д.і.н., проф., КНУБА

ДЬОМІН М.М.

д.арх., проф., КНУБА

ІВАШКО Ю.В.

д.арх., проф., КНУБА

ІЛСКІ З.

д.п.н., проф., МАУП

КАРПУНЦОВ В.В.

д.ю.н., проф., КНУБА


КОБИЛАРЧИК Ю.

д.арх, проф., Краківська політехніка (Польща)

КОЗЛОВСЬКІ Т.

д.арх, проф., Краківська політехніка (Польща)


КРЕСІНА І.О.

д.п.н., проф., член-кореспондент Національної академії правових наук України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького

КРУПА М.

д.арх, проф., Краківська політехніка (Польща)

КУЗНІЕРЗ-КРУПА Д.

д.арх, проф., Краківська політехніка (Польща)

МАЛИНОВСЬКИЙ В.Я.

д.п.н., проф., Луцький національний технічний університет

МАЛКЕВИЧ А.

д.п.н., проф. (Польща)


МАМЕДОВ А.М.

к.т.н., доц., КНУБА

МАМОНТОВ І.О.

Заслужений юрист України, к.ю.н., доц., КНУБА

МАРЧЕНКО М.В.

к.ю.н., провідний експерт з конституційного та виборчого права ВГО «Асоціація українських правників»

НАУМКІНА С.М.

д.п.н., проф., Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

ПАПРИЦЯ К.

д.арх, проф., Краківська політехніка (Польща)


ПЕРЕГУДА Є.В.

д.п.н., проф., КНУБА

СЕРДЮК Н.А.

д.ю.н., проф., КНУБА

ТІМОХІН В.О.

д.арх, проф., КНУБА

ТКАЧЕНКО В.В.

д.і.н., проф., КНУБА


ТОМЕНКО М.В.

д.п.н., проф., КНУБА

ТУРСУНОВ О.Б.

д.т.н., проф., Ташкентський інститут інженерів іригації та механізації сільського господарства (Узбекистан)

ХАЛАБУДЕНКО О.А.

к.ю.н., доц., КНУБА


ХАРИТОНОВ Є.О.

д.ю.н., проф., НУ «Одеська юридична академія», член-кор. НАПрН України, Заслужений діяч науки і техніки України

ЧЕРНИШЕВ Д.О.

д.т.н., проф., КНУБА

ЯКОВЛЕВ Д.В.

д.п.н., проф., НУ «Одеська юридична академія»

ЙЕЛДА АЙДИН ТЮРК

PhD, доц., Караденізський технічний університет (Туреччина)


Місце проведення

Київський національний університет будівництва і архітектури

Факультет урбаністики та просторового планування

Кафедра політичних наук і права
Кафедра міського господарства
Кафедра міського будівництва

Повітрофлотський проспект 31, Київ 03037, Україна

Координати оргкомітету:

Тел. +38 (044) 241-5566

Єгоров Владислав Володимирович (+38 (066) 360-6742)

forum@mistobuduvannya.org

http://forum.mistobuduvannya.org

Партнери